اجرای مراسم ترحیم عرفانی به همراه سازهای نی و دف
مساجدمساجد و سالن اجتماعات

لیست مساجد ناحیه نواب صفوی

مناطق 10،11،19،16

لیست مساجد ناحیه نواب صفوی (مناطق 10،11،19،16)


ایران ترحیم مرجع خدمات مجالس ترحیم

همیشه پیش از آنکه فکر کنیم اتفاق می افتد و بازماندگان با انبوهی از مشکلات عاطفی ، مالی ، حقوقی مواجه میشوند و پیدا کردن خدمات مورد نیاز مشکل میشود . ایران ترحیم با گردآوری مطالب مورد نیاز خدمات ترحیم اعم از : خدمات بهشت زهرا ، خدمات ترحیم ، اجرای مراسم ترحیم ، ترحیم عرفانی ، مداحی مراسم ترحیم ، مداحی با نی و دف ،تالار پذیرایی ، پک میوه ، رزرو مسجد ، خدمات پذیرایی مساجد و … سعی در یاری رساندن به شما را دارد.خدمات ترحیم


کد مسجدعنواننام ناحیهنام شهرستاننام شهرنشانیشماره تلفنآخرین امام جماعتکد پستی
۰۰۱-۰۱۰-۰۰۱-الفمسجد اباعبدالله الحسین (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ قزوین – خیابان شهید نوروزی -نبش کوچه مسجد خانکی,محمد۱۳۵۶۸۳۷۴۸۳
۰۰۱-۰۱۰-۰۰۲-الفمسجد ابوالصدقناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ امام خمینی – بین خ کارون و جیحون۰۲۱۶۶۸۶۷۵۵۳ ۱۳۴۸۶۸۴۷۶۸
۰۰۱-۰۱۰-۰۰۳-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰انتهای خ مرتضوی – بعد از خیابان جیحون – نبش کوچه عیال بارگان رستمی عین الدین,علیرضا۱۳۴۸۹۶۶۵۱۱
۰۰۱-۰۱۰-۰۰۵-الفمسجد باب الحوائج(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ قزوین – دوراهی قپان – خ فرهنگ۰۲۱۵۵۷۰۷۲۲۳حسینی,سید هادی 
۰۰۱-۰۱۰-۰۰۶-الفمسجد باب الحوائج(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ قزوین- خ تیموری- ابتدای خ فیروزیان۰۲۱۵۵۷۲۴۷۰۴قنبرپورترکی,مهدی۱۳۵۷۷۴۵۷۸۸
۰۰۱-۰۱۰-۰۰۷-الفمسجد باب الحوائج(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان کمیل – سه راهی کارون موسوی، سید کاظم۱۳۵۳۸۷۶۳۷۸
۰۰۱-۰۱۰-۰۰۸-الفمسجد بنی هاشمناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان امام خمینی – تقاطع خیابان قصرالدشت نمازی,حسن۱۳۴۷۸۶۹۵۶۱
۰۰۱-۰۱۰-۰۰۹-الفمسجد پیغمبر(ص)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ طوس – بین خیابان کارون و جیحون۰۲۱۶۶۳۵۱۸۴۳باغانی,علی اصغر۱۳۴۴۹۳۴۷۸۴
۰۰۱-۰۱۰-۰۱۰-الفمسجد ثارالله(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ مالک اشتر- بین قصرالدشت و کارون۰۲۱۵۵۶۵۲۷۱۰پیر حسینی، سید مهدی۱۳۴۷۸۵۶۵۸۵
۰۰۱-۰۱۰-۰۱۱-الفمسجد امام جعفر صادق(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ قزوین- خ تیموری- خ غفوری۰۲۱۵۵۷۰۷۷۷۹سیف اسبگرانی,جبار۱۳۵۷۸۹۴۳۳۶
۰۰۱-۰۱۰-۰۱۲-الفمسجد جلوهناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ قزوین – خ سلیمانی- نبش خ غفوری حیات الغیبی، سید صالح الدین۱۳۵۶۹۹۴۹۳۳
۰۰۱-۰۱۰-۰۱۳-الفمسجد امام جواد(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰انتهای خیابان جیحون – خ شهید برادران عرب – نبش کوچه رضایی۰۲۱۵۵۷۰۰۱۲۴سیدی,میر عباس۱۳۵۳۸۶۳۱۴۱
۰۰۱-۰۱۰-۰۱۴-الفمسجد جواد الائمه(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ قزوین – خ شهید سبحانی – ۱۳ متری حاجیان۰۲۱۶۶۶۱۵۳۷۹شایگان، سعید۱۳۵۱۸۷۸۷۴۵
۰۰۱-۰۱۰-۰۱۵-الفمسجد چهارده معصوم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ نواب صفوی – خ صفدری – تقاطع خ غفوری منش۰۲۱۵۵۷۳۲۳۲۳نجفی اردبیلی,سید حمزه۱۳۵۳۶۱۶۱۹۹
۰۰۱-۰۱۰-۰۱۶-الفمسجد چهارده معصوم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان قزوین – خ شهید سبحانی – ۱۰ متری رضوان۰۲۱۶۶۶۹۷۶۷۶عبداللهی قهی,حسن۱۳۵۱۸۹۶۱۳۸
۰۰۱-۰۱۰-۰۱۷-الفمسجد حائریناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان کارون – تقاطع خیابان هاشمی۰۲۱۶۶۸۹۲۵۲۹دارابی,ناصر۱۳۴۷۸۸۶۷۴۱
۰۰۱-۰۱۰-۰۱۸-الفمسجد حاج امجدناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ خوش – چهار راه مالک اشتر۰۲۱۶۶۳۶۲۰۲۰قدیانی,غلامعلی۱۳۴۶۷۴۵۷۳۴
۰۰۱-۰۱۰-۰۱۹-الفمسجد حاج عبد اللهناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ قزوین – دو راهی قپان۰۲۱۵۵۷۰۰۲۲۱حسینی,سید محمد۱۳۵۶۹۱۹۱۷۱
۰۰۱-۰۱۰-۰۲۰-الفمسجد جامع حجت(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ قزوین – خ حسام الدین۰۲۱۵۵۷۷۳۶۲۶سیفی,علی۱۳۵۷۶۹۵۹۴۶
۰۰۱-۰۱۰-۰۲۱-الفمسجد حجت ابن الحسن (عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ رودکی- بین خیابان امام خمینی و خیابان هاشمی فتحی شیوایی، حمید۱۳۴۶۸۸۳۹۳۹
۰۰۱-۰۱۰-۰۲۲-الفمسجد امام حسین(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ کمیل – بین خ سبحانی و خ جیحون-کوچه خان آبادی۰۲۱۶۶۸۷۴۶۰۷موسوی,سید جمال۱۳۵۴۹۱۷۶۹۵
۰۰۱-۰۱۰-۰۲۳-الفمسجد امام حسین(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰انتهای خ مرتضوی – بعد از خیابان جیحون – ک شهید حیدریان – ک مسجد – پ ۲۰۲۱۶۶۸۷۱۷۵۶جعفرزاده، حسین۱۳۴۸۹۷۴۵۸۵
۰۰۱-۰۱۰-۰۲۴-الفمسجد امام حسین (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ قزوین – خ گلستانی _ (شهید عابدین نوری )-تقاطع پل رودخانه عسگری,حسین۱۳۵۷۷۹۶۴۳۴
۰۰۱-۰۱۰-۰۲۵-الفمسجد امام حسن مجتبی(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ مرتضوی- بین خوش و قصرالدشت – نبش کوچه محمدی۰۲۱۶۶۶۱۱۶۸۸حسنی,سخنور۱۳۴۶۷۱۳۵۹۱
۰۰۱-۰۱۰-۰۲۶-الفمسجد امام حسن مجتبی(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ نواب صفوی – چهار راه رضائی – بلوار بریانک – نبش کوچه طالبی نمین  ۱۳۵۵۷۴۹۱۷۳
۰۰۱-۰۱۰-۰۲۷-الفمسجد امام حسن عسکری(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان قزوین – بعد از پل نواب – خ شهید حدادی – خ کرد کاظمی – کوچه مهتابی ۰۲۱۶۶۹۶۰۵۱۷حیدرزاده، علی رضا۱۳۵۵۸۶۷۴۷۳
۰۰۱-۰۱۰-۰۲۸-الفمسجد رحمانیناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰بزرگراه نواب – خ سینا-انتهای خ شهیدکاظمی- کوچه رحمانی  ۱۳۵۳۶۱۶۵۶۳
۰۰۱-۰۱۰-۰۲۹-الفمسجد رسول اکرم(ص)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ کمیل – بعد از سه راهی رودکی – نرسیده به بزرگراه نواب۰۲۱۵۵۷۱۷۵۸۰نجفی، شمس الدین۱۲۵۳۶۷۷۶۸۶
۰۰۱-۰۱۰-۰۳۰-الفمسجد رسول اکرم(ص)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان قزوین-خیابان عظیمی- میدان عظیمی۰۲۱۵۵۷۰۰۵۹۱رحیمی,رضا۱۳۵۷۹۷۴۹۹۴
۰۰۱-۰۱۰-۰۳۱-الفمسجد رضویهناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ قصرالدشت – نرسیده به چهار راه هاشمی حسینی، سیدحجت۱۳۱۶۷۱۳۱۱۳
۰۰۱-۰۱۰-۰۳۲-الفمسجد امام رضا(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان آزادی – خ جیحون – خ بهنود به سمت یادگار مسجد الرضا (ع) ۰۲۱۶۶۰۵۳۹۳۸لواسانی,محمد۱۳۴۳۹۸۵۳۳۴
۰۰۱-۰۱۰-۰۳۳-الفمسجد امام رضا(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ قزوین- خ تیموری ( شهید کاظمی ) – نبش خیابان شهید ربیعی۰۲۱۵۵۷۳۹۶۳۸۱۳۵۷۸۶۵۷۵۳
۰۰۱-۰۱۰-۰۳۴-الفمسجد حضرت زهرا(س)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان قزوین – ابتدای خیابان شهید سبحانی۰۲۱۵۵۷۱۱۶۶۳نجف زاده,محمد صادق۱۳۵۷۹۱۹۹۶۱
۰۰۱-۰۱۰-۰۳۵-الفمسجد زینبیه(س)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰بزرگراه نواب – انتهای خ مالک اشتر – کوچه کریمیان۰۲۱۶۶۸۶۳۰۶۶ ۱۳۴۸۹۳۵۳۸۱
۰۰۱-۰۱۰-۰۳۶-الفمسجد زینبیه(س)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰بزرگراه نواب -چهار راه خاکباز-انتهای خ سینا (محبوب مجاز ) ابوالقاسمی,محمود۱۳۵۳۶۳۸۷۱۳
۰۰۱-۰۱۰-۰۳۷-الفمسجد امام سجاد(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ قزوین – خ شهید کاظمی – بعد از چهار راه شهید عابدین نوری ۰۲۱۵۵۷۴۶۱۱۲سعیدی جهانگیر,جواد۱۳۵۷۷۳۷۸۸۱
۰۰۱-۰۱۰-۰۳۸-الفمسجد سید الشهداء(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ نواب – چهار راه گلکار – ۱۰ متری گلکار  ۱۳۴۶۷۷۷۶۸۱
۰۰۱-۰۱۰-۰۳۹-الفمسجد سید الشهداء(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰میدان بریانک – ۸ متری اعتماد – کوچه کرد کاظمی سیدآبادی,امیر۱۳۵۵۸۴۹۹۳۳
۰۰۱-۰۱۰-۰۴۰-الفمسجد سید الشهداء(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ هاشمی – بعد از میدان سپاه دانش  ۱۳۴۸۶۴۶۵۳۸
۰۰۱-۰۱۰-۰۴۱-الفمسجد سید الشهداء(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰میدان بریانک – خیابان ش دعوتی – جنب کوچه زارع زاده۰۲۱۵۵۷۲۲۴۶۸ ۱۳۵۶۶۱۴۸۷۴
۰۰۱-۰۱۰-۰۴۲-الفمسجد سید الشهداء(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ قزوین- خ تیموری- خ رضائی   
۰۰۱-۰۱۰-۰۴۳-الفمسجد سید عزیز اللهناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ جیحون – بعد از چهار راه هاشمی رضاییان، علیرضا۱۳۴۷۹۸۴۹۷۹
۰۰۱-۰۱۰-۰۴۴-الفمسجد صاحب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ نواب صفوی- خ بریانک – کوچه فرد دانش نصیری,علی۱۳۵۵۹۱۳۸۳۱
۰۰۱-۰۱۰-۰۴۵-الفمسجد صاحب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰بزرگراه نواب – خ کمیل – نبش خ خوش۰۲۱۵۵۷۲۵۴۵۴سید محمد,سید مهدی ماجدی۱۳۵۴۷۹۳۹۹۵
۰۰۱-۰۱۰-۰۴۶-الفمسجد صاحب الامر(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان قزوین- بین خ تیموری و سلیمانی – خ طالبی۰۲۱۵۵۷۰۶۱۹۱مختاری، علی۱۳۵۷۸۱۶۹۴۵
۰۰۱-۰۱۰-۰۴۷-الفمسجد صادقیهناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ خوش – چهار راه بوستان۰۲۱۶۶۸۳۰۱۹۵حیسنی,سید علی محمد۱۳۴۶۶۳۵۸۷۸
۰۰۱-۰۱۰-۰۴۸-الفمسجد علی بن الحسین(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ جیحون – نرسیده به خ دامپزشکی – ک ایرانخواه۰۲۱۶۶۰۴۲۱۶۴لواف، امیرحسین۱۳۴۳۹۴۷۷۷۹
۰۰۱-۰۱۰-۰۴۹-الفمسجد علی بن ابیطالب(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان قزوین – خیابان شهید سبحانی – ۱۰ متری رویایی عرفانی، عبدالرضا۱۳۵۱۷۸۷۷۸۴
۰۰۱-۰۱۰-۰۵۰-الفمسجد حضرت علی (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰بزرگراه نواب – خیابان آذربایجان – بین خیابان خوش و قصرالدشت۰۲۱۶۶۸۷۳۹۶۰میرغفاری,سید احمد۱۳۴۵۶۴۸۶۱۴
۰۰۱-۰۱۰-۰۵۱-الفمسجد امام عصر(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ جیحون – بعد از مرتضوی – نبش خیابان باقرزاده۰۲۱۶۶۳۵۲۵۰۹حیدری,محمد۱۳۵۴۸۷۳۳۵۵
۰۰۱-۰۱۰-۰۵۲-الفمسجد علی بن موسی الرضا(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ سی متری جی-خ هرمزان-خ رجبی۰۲۱۶۶۶۹۶۸۴۵مبین,مصطفی۱۳۵۱۷۷۷۵۸۸
۰۰۱-۰۱۰-۰۵۳-الفمسجد غفوریناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰بزرگراه نواب – بعد از خیابان محبوب مجاز – – سمت راست بر اتوبان فرحناکی، مختار۱۳۵۵۷۶۹۴۸۷
۰۰۱-۰۱۰-۰۵۴-الفمسجد قمر بنی هاشم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان سی متری جی – بین خ شاه محمدی و هرمزان – مقابل بانک ملی۰۲۱۶۶۶۷۹۵۵۴جوان ملکوتی,عبدالله۱۳۵۱۶۱۴۷۳۱
۰۰۱-۰۱۰-۰۵۵-الفمسجد لولاگرناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰بزرگراه نواب – ابتدای خیابان آذربایجان۰۲۱۶۶۹۳۴۳۱۲طالبی نیا,سعید۱۳۴۵۷۱۴۵۴۸
۰۰۱-۰۱۰-۰۵۶-الفمسجد مالک اشترناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰بزرگراه نواب – انتهای خ مالک اشتر فائق کیا، وحید۱۳۴۸۸۴۴۵۶۹
۰۰۱-۰۱۰-۰۵۷-الفمسجد محمدیناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان امام خمینی – چهار راه خوش۰۲۱۶۶۸۶۸۳۳۳الله قلی، مجید۱۳۴۶۸۴۸۵۹۴
۰۰۱-۰۱۰-۰۵۸-الفمسجد محمد مصطفی (ص)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰هفت چنار- خ حسام الدین- خ شهید افتکاری- بالاتر از کلانتری ۱۱۱۰۲۱۵۵۷۰۰۵۷۱حدیدی قمبوانی,حسین۱۳۵۳۹۸۵۹۹۱
۰۰۱-۰۱۰-۰۵۹-الفمسجد امام محمد تقی(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان قزوین- بعد از پل روگذر نواب-کوچه محمد زاده۰۲۱۵۵۷۷۹۹۰۹قدرت آبادی,مجتبی۱۳۵۵۸۹۹۱۷۳
۰۰۱-۰۱۰-۰۶۰-الفمسجد موسی بن جعفر(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰انتهای خ امام خمینی (ره) – بین خ جیحون و ۱۲ متری هاشمی۰۲۱۶۶۸۳۷۹۷۶علیزاده,مهدی۱۳۴۸۸۵۴۵۹۳
۰۰۱-۰۱۰-۰۶۱-الفمسجد امام محمد باقر (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰انتهای خ مالک اشتر – ابتدای خ دستغیب-کوچه اول جلال وند,محسن 
۰۰۱-۰۱۰-۰۶۲-الفمسجد المهدی(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان قزوین – خیابان ش عرب- میدان بریانک۰۲۱۵۵۷۲۱۷۷۰کشاورز غنی، سعید۱۳۵۶۸۵۹۴۶۸
۰۰۱-۰۱۰-۰۶۳-الفمسجد الهادیناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان مالک اشتر – بعد از خیابان جیحون – نبش کوچه ملکی۰۲۱۶۶۸۳۶۰۶۰حجتی,اسماعیل۱۳۴۸۹۸۵۷۱۷
۰۰۱-۰۱۰-۰۷۰-الفحسینیه خرقانیهاناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰انتهای خیابان مالک اشتر – ابتدای خیابان دستغیب ساری,خسرو۱۳۴۸۸۳۹۵۷۸
۰۰۱-۰۱۰-۰۷۲-الفمسجد خاتم الانبیا(ص)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان سی متری جی – -خیابان ممی نژاد-خیابان ۱۰ متری عربلو۰۲۱۶۶۶۲۷۳۵۸سیاحی بخشایش,قادر۱۳۵۱۷۸۴۶۳۱
۰۰۱-۰۱۰-۰۷۳-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان مالک اشتر- بین جیحون و کارون دهقان نیری، حمید۱۳۴۷۹۴۴۸۸۸
۰۰۱-۰۱۰-۰۷۶-الفمسجد باب الحوائج (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خ رودکی – نرسیده به خ مرتضوی – کوچه خداوردی۰۲۱۶۶۸۴۰۱۷۲کارگر,حسین۱۳۵۴۷۳۹۹۳۳
۰۰۱-۰۱۰-۰۷۷-الفمسجد سادات حسینیناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان جیحون- سه راه میمنت – ابتدای خ دکتر هوشیار عدالتی سردهائی، حسن۱۳۴۳۹۹۴۷۵۳
۰۰۱-۰۱۰-۰۷۸-الفمسجد سید الشهداء (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان قزوین – خیابان امام زاده عبدالله – کوچه معمار زاده کریمی نسب,علیرضا۱۳۵۱۸۹۳۳۷۷
۰۰۱-۰۱۰-۰۷۹-الفمسجد فاطمیه (س)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰بزرگراه نواب- تقاطع خیابان امام خمینی   
۰۰۱-۰۱۰-۰۸۰-الفمسجد موسی ابن جعفر (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۰خیابان کمیل-کوچه سماوات- کوچه خوش دامن   
۰۰۱-۰۱۱-۰۰۱-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ هلال احمر-خ عباسی جنوبی-نرسیده به خ رباط کریم-نبش کوچه ثمرین۰۲۱۵۵۶۶۰۴۴۶فیضی، غلامرضا۱۳۳۸۸۳۶۷۳۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۰۲-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱میدان قزوین – خ قزوین – خ شهید احمدی سخا- پلاک۷۹۰۲۱۵۵۴۰۵۰۴۵عبدالهی، مهدی۱۳۳۷۸۹۷۵۸۶
۰۰۱-۰۱۱-۰۰۳-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱م رازی -خ آیت اله  ایروانی (رباط کریم)-بالاتر از میدان میوه و  بار ۰۲۱۵۵۶۵۰۸۳۷کنجی سلوط، محمد۱۳۳۹۶۵۳۸۳۴
۰۰۱-۰۱۱-۰۰۴-الفمسجد الاقصیناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ مولوی- بین خ وحدت اسلامی و ولی عصر- اول خ تشکری جعفری، ابراهیم۱۱۹۳۹۵۷۹۸۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۰۶-الفمسجد انصار الحسین(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ هلال احمر – خ عباسی جنوبی-روبروی پاساژ مرکزی عباسی ارکیان,سید حمزه۱۳۳۸۶۵۵۶۴۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۰۷-الفمسجد ایروانیناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱میدان راه آهن – خ ولیعصر – بالاترازچهارراه مختاری – ک شهید علی مولودی۰۲۱۵۵۳۹۰۸۱۰رضائی، مختار۱۳۳۹۸۵۵۷۸۵
۰۰۱-۰۱۱-۰۰۸-الفمسجد باب الحوائج(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ هلال احمر – انتهای خ عباسی جنوبی- روبروی درمانگاه حکیم   
۰۰۱-۰۱۱-۰۰۹-الفمسجد باغستانیناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱بزرگراه نواب صفوی- خ کمیل- سه راه اکبرآباد- اول خ خرمشهر شمالی- مسجد باغستانی۰۲۱۵۵۴۲۰۴۴۹نظری,ایوب۱۱۳۱۷۱۴۶۱۴
۰۰۱-۰۱۱-۰۱۰-الفمسجد پنبه چیناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ ولیعصر- بالاتر از خ مولوی- روبروی اتوبان کودک۰۲۱۵۵۳۶۹۰۹۱عباسیان,بهمن۱۳۳۵۸۵۵۸۴۸
۰۰۱-۰۱۱-۰۱۱-الفمسجد پنج تن آل عبا(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ هلال احمر – انهای خ عباسی جنوبی – کوچه ذوالفقاریان وفسی,حامد۱۳۳۸۶۶۴۵۶۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۱۲-الفمسجد توحیدناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ وحدت اسلامی – خ مختاری غربی۰۲۱۵۵۳۷۰۰۰۰علیئی، محمد۱۱۹۶۹۶۶۱۵۴
۰۰۱-۰۱۱-۰۱۳-الفمسجد توتونچیناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱م قزوین – خ قزوین خ غفاری کوثریان، حامد۱۳۳۳۸۳۳۳۷۳
۰۰۱-۰۱۱-۰۱۴-الفمسجد امام جعفرصادق(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ هلال احمر – بعد از خ عباسی – خ قدمی- کوچه حسینی هاشمی، عباس 
۰۰۱-۰۱۱-۰۱۶-الفمسجد امام حسین(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ رباط کریم – ۶ متری احدی –  خ ۶ متری پیرایش  ۱۳۳۸۷۵۵۱۹۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۱۷-الفمسجد امام حسین(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱بزرگراه نواب- تقاطع خ هلال احمر- ابتدای خ راه پیما ابراهیمی، علی۱۳۳۷۶۱۳۱۱۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۱۸-الفمسجد حیدریناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ ولیعصر – پل امیر بهادر-خ سرگرد بشیری  ۱۱۹۳۸۱۶۳۱۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۱۹-الفمسجد دارالسلامناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ وحدت اسلامی – خ ابوسعید۰۲۱۶۶۴۰۵۱۶۵فؤادیان، محمد جواد۱۱۱۱۹۳۵۵۱۴
۰۰۱-۰۱۱-۰۲۰-الفمسجد دیانتناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ قزوین- خ مخصوص- کوچه آرام محمدی خانقاه,جلیل۱۳۳۳۹۳۸۱۳۵
۰۰۱-۰۱۱-۰۲۱-الفمسجد امام رضا(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ هلال احمر – خ عباسی جنوبی-چهار راه جوادی – کوچه خادم شریف۰۲۱۵۵۶۸۱۰۶۰کاظمی اوچدکانی، محرمعلی۱۳۳۸۶۵۳۱۱۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۲۲-الفمسجد امام رضا(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خیابان مخصوص – خ کمالی- جنب بیمارستان لقمان حکیمه نبش کوچه امام رضا سمیع زاده، عباس۱۳۳۳۶۱۷۵۸۹
۰۰۱-۰۱۱-۰۲۳-الفمسجد زعیمناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱م منیری- خ منیریه- نبش کوچه زعیم مجیدی تبار,هادی۱۳۱۷۸۳۴۵۳۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۲۴-الفمسجد سادات هندیناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ مولوی- جنب چهار راه وحدت اسلامی۰۲۱۵۵۳۸۱۳۲۱چاووشی ابیانه، عزیز۱۱۹۵۹۱۹۷۳۵
۰۰۱-۰۱۱-۰۲۵-الفمسجد سجاد(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ جمهوری – جنب خ فخر رازی۰۲۱۶۶۴۶۴۴۲۲حسینی الست، سید احمد۱۳۱۴۸۹۵۴۱۶
۰۰۱-۰۱۱-۰۲۶-الفمسجد امام سجاد(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ ولیعصر-روبروی مهدیه تهران-کوچه امیر سلیمانی۰۲۱۵۵۳۶۷۰۲۰علیپور فرزانه,علیرضا۱۱۹۹۹۹۸۱۱۹
۰۰۱-۰۱۱-۰۲۷-الفمسجد سید الشهداء(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ هلال احمر – ضلع غربی م رازی – مجموعه پارک رازی۰۲۱۵۵۴۱۵۵۲۹اعلمی,ابوالحسن۱۳۳۶۶۱۹۴۱۷
۰۰۱-۰۱۱-۰۲۸-الفمسجد سید الشهداء(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ نواب صفوی- چهار راه سالار اعظم – خ جوانمرد حکمت ارجمند,امیر ابوالفضل۱۳۳۱۶۵۴۴۳۵
۰۰۱-۰۱۱-۰۲۹-الفمسجد شارعیناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ وحدت اسلامی -پایین تر از چهار راه مختاری۰۲۱۵۵۳۸۰۷۴۵فاضلی,حامد۱۱۹۶۹۹۵۹۱۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۳۰-الفمسجد شیشهناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ امام خمینی – خ شیخ هادی جنوبی۰۲۱۶۶۴۶۴۵۵۵کریما,محمد۱۱۳۷۸۱۳۷۷۵
۰۰۱-۰۱۱-۰۳۱-الفمسجد صاحب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ هلال احمر – چهار راه عباسی۰۲۱۵۵۴۱۵۲۱۱افتخاری,حسین۱۳۳۷۶۱۳۵۸۳
۰۰۱-۰۱۱-۰۳۲-الفمسجد صاحب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱انتهای خ وحدت اسلامی- پایین تر از چهار راه مختاری۰۲۱۵۵۳۷۷۵۰۰ ۱۱۹۶۹۹۸۹۸۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۳۳-الفمسجد طلیعهناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ کارگر جنوبی – بالاتر از میدان رازی – جنب درب شرقی پارک رازی – پلاک۳۵۰۰۲۱۵۵۴۰۶۱۴۲دهقانی مرام,اصغر۱۳۳۶۶۱۸۳۸۳
۰۰۱-۰۱۱-۰۳۴-الفمسجد علویناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱م رازی- خ رباط کریم اصلی – چهار راه انبار نفت۰۲۱۵۵۶۶۷۸۱۲محمدزاده، حسین۱۳۳۹۶۹۳۵۱۶
۰۰۱-۰۱۱-۰۳۵-الفمسجد علی بن ابیطالب(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱بزرگراه نواب- خ شیخ محمدی- خ شهید خورک اصغری آلمانی، یاسر۱۳۳۸۶۷۷۳۷۹
۰۰۱-۰۱۱-۰۳۶-الفمسجد عیسی خان وزیرناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ وحدت اسلامی – روبروی خ بهشت۰۲۱۶۶۴۶۴۶۲۸واعظی,علی اکبر۱۱۱۳۹۳۵۸۱۵
۰۰۱-۰۱۱-۰۳۸-الفمسجد فاطمیه(س)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱م گمرک – خ رباط کریم اصلی – خ احدی نبی زاده، منوچهر 
۰۰۱-۰۱۱-۰۳۹-الفمسجد فخریهناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ ولیعصر- بالاتر از میدان منیریه- نرسیده به خ امام خمینی (ره)۰۲۱۶۶۴۵۴۰۱۳علوی، سید ابوالحسن۱۳۱۷۸۷۵۱۱۷
۰۰۱-۰۱۱-۰۴۰-الفمسجد فخر الحاجیهناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ کارگر جنوبی – نرسیده به م راه آهن – خ بهداری صحت القول نیکی,احمد۱۳۳۹۷۳۷۸۸۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۴۱-الفمسجد فخرالحاجیهناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ کارگر جنوبی- ضلع شمالغربی میدان  رازی  ۱۳۳۶۶۱۸۵۶۵
۰۰۱-۰۱۱-۰۴۲-الفمسجد فیضناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ وحدت اسلامی – خ شیخ بهایی- نبش خ سید محمدی۰۲۱۵۵۶۹۰۲۹۰احقاقی بناب، سید علی۱۱۹۴۶۸۴۵۴۹
۰۰۱-۰۱۱-۰۴۳-الفمسجد قاضیناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ ابوسعید – کوچه برادران حیدری فرد  ۱۱۱۱۸۱۳۳۸۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۴۵-الفمسجد مهدی(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱میدان وحدت اسلامی- خ مهدیخانی  ۱۱۹۵۸۴۳۵۸۳
۰۰۱-۰۱۱-۰۴۶-الفمسجد کوکب الحاجیهناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ وحدت اسلامی- اواسط خ فرهنگ روزبه,محمدکمیل۱۱۱۱۸۳۶۵۱۳
۰۰۱-۰۱۱-۰۴۷-الفمسجد کمیلناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱م قزوین – خ قزوین – داخل پارک رازی۰۲۱۵۵۴۰۴۴۱۸  
۰۰۱-۰۱۱-۰۴۸-الفمسجد امام محمد باقر(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ امام خمینی – چهار راه اسکندری- اسکندری جنوبی- بین مرتضوی و امام خمینی۰۲۱۶۶۸۳۳۸۲۴ملک زاده، علی۱۳۱۱۷۶۷۳۱۵
۰۰۱-۰۱۱-۰۴۹-الفمسجد محمدیهناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱م حسن آباد – خ امام خمینی-خ باستیون شرقی۰۲۱۶۶۴۱۹۴۷۷ارفع، سید محمد کاظم۱۱۱۳۷۱۳۵۸۵
۰۰۱-۰۱۱-۰۵۰-الفمسجد مظهریناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱م قزوین-خ قزوین – چهار راه ملک عاشق حسینی، حجت اله۱۳۳۴۹۹۵۹۴۶
۰۰۱-۰۱۱-۰۵۱-الفمسجد موسی بن جعفر(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ قزوین – خ رنجبر- خ کیهان صمدی، زین الدین۱۳۳۷۷۱۵۵۷۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۵۲-الفمسجد موسی بن جعفر(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ کارگر- ضلع جنوب شرقی چهار راه لشگر۰۲۱۵۵۳۸۹۰۰۲ارومیان,علی۱۳۳۴۶۶۳۱۱۹
۰۰۱-۰۱۱-۰۵۳-الفمسجد مهدویناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ هلال احمر -ضلع جنوب شرقی چهار راه استخر۰۲۱۵۵۶۴۷۵۶۰ ۱۳۳۸۹۴۴۹۵۴
۰۰۱-۰۱۱-۰۵۴-الفمسجد قندیناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱میدان وحدت اسلامی – خ شهید فروزش – بعد از چهار راه حاج رضا رضایی,اکبر۱۱۱۳۸۳۵۳۱۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۵۵-الفمسجد ولی الله اعظم(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ وحدت اسلامی – خ فرهنگ-کوچه ۶۰۲۱۵۵۴۸۶۱۵۲ ۱۱۹۳۹۵۵۴۱۳
۰۰۱-۰۱۱-۰۵۶-الفمسجد ولیعصر(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ آذربایجان- چهار راه کیوان بعد از خ گلشن۰۲۱۶۶۹۲۵۳۱۷میرخانی,سید حسین۱۳۱۸۷۵۷۴۶۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۵۷-الفمسجد ولیعصر(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ ولیعصر – نرسیده به خ انقلاب-ضلع جنوبی تئاتر شهر جعفری,سید حیدر۱۱۳۳۶۶۳۴۱۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۵۸-الفمسجد همت آبادناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱م منیریه- خ منیریه – کوچه فردوس ملاک,سید محمد علی۱۱۱۱۷۳۴۳۱۵
۰۰۱-۰۱۱-۰۵۹-الفمسجد همت العظیمناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ قزوین -عباسی شمالی- ابتدای بریانک- خ شهید نادر خیری پ ۱۲۲۰۲۱۵۵۴۱۵۴۹۲ایمانی,محمد حسین۱۳۳۱۹۵۳۸۴۹
۰۰۱-۰۱۱-۰۶۰-الفمسجد رضویناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ هلال احمر – خ عباسی جنوبی- نهر فیروزه(خیابان شیخ محمدی)۰۲۱۵۵۶۴۳۲۲۳امینی فر,صفی الله۱۳۳۸۷۴۵۱۸۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۶۱-الفمسجد امام سجاد(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ هلال احمر- خ ابراهیمی _ خ شهید انصاری _ پ۸۵۰۲۱۵۵۶۷۳۰۰۳ریحانی، سید امین الدین۱۳۳۸۶۴۳۵۴۳
۰۰۱-۰۱۱-۰۶۲-الفمسجد موسی بن جعفر(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱م رازی – خ رباط کریم – خ شهید زربافیان- کوچه محسن هاشم زاده۰۲۱۵۵۶۵۰۱۲۶طاهری پور، حمید۱۳۳۹۹۴۳۱۵۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۶۳-الفمسجد میثمناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ جمهوری – چهار راه باستان -خ چنگیزی۰۲۱۶۶۹۳۱۱۴۹محمدزاده، اسماعیل۱۳۱۸۶۳۳۶۹۵
۰۰۱-۰۱۱-۰۶۴-الفمسجد سیناناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ قزوین- خ مخصوص – خ محبوب مجاز آژیده,محمد رضا۱۳۳۳۶۳۷۹۷۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۶۵-الفمسجد امام جعفر صادق(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ قلعه مرغی – خ امامی محرم- نرسیده به پل هوایی نواب رستمی، رضا۱۳۵۹۸۴۳۳۵۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۶۶-الفمسجد جعفریناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱م رازی- انتهای خ رباط کریم موسوی نیا، سید کاظم۱۳۳۹۶۱۴۵۳۳
۰۰۱-۰۱۱-۰۶۸-الفمسجد امام رضا (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ هلال احمر- خ عباسی جنوبی- ک درویش پناه شیخلو، عظیم 
۰۰۱-۰۱۱-۰۷۱-الفحسینیه سیدالشهدا(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱چها ر راه لشگر- شهرک شهید جنگروی- خ کاشانی- داخل شهرک حسینی گرمابدشتی,سید جعفر۱۳۱۸۹۳۳۵۷۳
۰۰۱-۰۱۱-۰۷۲-الفمسجد منشور السلطانناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ امام خمینی- بین مجلس شورای اسلامی ومیدان حر-کوچه منشور السلطان۰۲۱۵۵۷۲۲۴۶۸براتی موسوی,سید جعفر۱۳۱۷۶۴۴۶۱۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۷۵-الفمسجد امام حسن عسکری(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ هلال احمر – خ شهید قدمی-ک کیخسروی- پ ۹ رنجبر، حسین 
۰۰۱-۰۱۱-۰۷۷-الفمسجد امیر المومنین (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ هلال احمر -خ عباسی جنوبی- خ قدمی – کوچه فرشچی۰۲۱۵۵۶۴۳۳۴۹ ۱۳۳۸۸۸۶۳۷۱
۰۰۱-۰۱۱-۰۷۸-الفمسجد توحیدناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱میدان پاستور – خ پاستور غربی- نرسیده به استگاه مترو حر رحمتی، حسن۱۳۱۸۸۱۳۱۸۸
۰۰۱-۰۱۱-۰۷۹-الفمسجد جامع جمهوریناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ جمهوری اسلامی – تقاطع خیابان ولیعصر- روبروی فروشگاه رفاه۰۲۱۶۶۴۹۵۷۷۲اختری، عباسعلی۱۱۳۹۶۱۴۶۱۸
۰۰۱-۰۱۱-۰۸۰-الفمسجد حاج حسنناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ وحدت اسلامی -نرسیده به میدان- خ بشیری۰۲۱۵۵۵۰۰۵۵۵خداداده,کمال۱۱۹۵۶۸۳۶۴۹
۰۰۱-۰۱۱-۰۸۱-الفمسجد حجت (عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ کمالی- خ کاشان- مجتمع شهید نامجو۰۲۱۶۶۴۹۹۹۳۵سرلک,یاسر۱۳۱۸۹۱۸۷۶۴
۰۰۱-۰۱۱-۰۸۲-الفحسینیه قهرودیهاناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ وحدت اسلامی- خ فرهنگ- پ ۸۵۰۲۱۵۵۳۶۵۳۰۱جوکارافشاری، محمدصادق 
۰۰۱-۰۱۱-۰۸۳-الفمسجد صاحب الزمان (عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱خ ایت اله ایروانی -خ شهید زربافیان- نبش درمانگاه قدس  ۱۳۴۶۹۱۳۳۴۹
۰۰۱-۰۱۱-۰۸۴-الفمسجد قائم آل محمد (عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱سر پل امام زاده معصوم- میدان حق شناس – نهر فیروز آباد اصفهانی ها,حسین۱۳۳۸۷۱۳۴۱۱
۰۰۱-۰۱۱-۱۶۱-الفمسجد احمدیهناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۱میدان منیریه   
۰۰۱-۰۱۶-۰۰۱-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶نازی آباد_خ پارس_کوی پلیس کاج شهر رستمی، محمد رضا۱۸۱۴۷۱۹۶۷۴
۰۰۱-۰۱۶-۰۰۲-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه – نهر فیروز آبادی- چهارراه صالح نیا۰۲۱۵۵۶۴۳۷۳۹امینی,احمد۱۳۶۵۹۵۸۷۴۱
۰۰۱-۰۱۶-۰۰۴-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه – ۱۰ متری دوم – کوچه اسلامی -کوچه عظیمی  ۱۳۶۵۷۸۶۳۷۱
۰۰۱-۰۱۶-۰۰۵-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه- ۱۰متری اول _ک شهید بهمن نجفی۰۲۱۵۵۳۱۵۵۶۸  
۰۰۱-۰۱۶-۰۰۶-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶۲۰ متری جوادیه _ک شهید مهدی مقدم شفائی,محبوب۱۳۶۵۶۵۸۸۴۱
۰۰۱-۰۱۶-۰۱۰-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه بخارایی_خ اسد آباد_۵ متری شهید موسوی ۱۸۳۴۸۱۳۸۴۱
۰۰۱-۰۱۶-۰۱۱-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶علی آباد – خ ابریشم- خ صالحی – ک اول شرقی صادقی، کاظم 
۰۰۱-۰۱۶-۰۱۲-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶علی آباد – بلوار شهید دستواره- ۸متری شهید گودرزی-پلاک ۵۵ شمسی، عبادالله۱۸۳۸۸۶۵۶۱۱
۰۰۱-۰۱۶-۰۱۳-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶فلکه چهارم خزانه بخارایی- ۸متری بهادری دوم- شهید قاسم محمدی خدایاری، مالک۱۸۳۶۹۴۷۶۸۱
۰۰۱-۰۱۶-۰۱۴-الفمسجد اصغریهناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه -ابتدای ۲۰ متری جوادیه – جنب ایستگاه یکتا۰۲۱۵۵۶۶۱۰۶۱پرپینچی,سید کریم۱۳۶۵۷۶۵۸۷۱
۰۰۱-۰۱۶-۰۱۵-الفمسجد حضرت زهرا (انقلاب)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶میدان بهمن – خ دشت ازادگان -پل جوادیه- جنب پل احمدی,حسین۱۳۶۵۷۵۳۰۷۵
۰۰۱-۰۱۶-۰۱۷-الفمسجد امام زمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶۲۰ متری جوادیه- بعد از کلانتری- کوچه شهید حاتمی علیرضا لو,روح الله۱۳۶۵۸۳۶۳۴۱
۰۰۱-۰۱۶-۰۱۸-الفمسجد امیرالمومنین(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خ خزانه بخارایی – باغ آذری – خ شهید زارعی- نبش خ عابد۰۲۱۵۵۳۰۷۴۴۵حسینی,سید یاسر۱۱۸۷۶۶۹۸۱۳
۰۰۱-۰۱۶-۰۱۹-الفمسجد امیرالمومنین(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خ فدائیان اسلام- ایستگاه عوارضی- بلوار ابریشم  ۱۸۳۷۶۳۳۱۱۷
۰۰۱-۰۱۶-۰۲۰-الفمسجد باب الحوائج(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه – ده متری دوم- ک برانوش خواستاری۰۲۱۵۵۶۵۱۴۲۹  
۰۰۱-۰۱۶-۰۲۲-الفمسجد موسی بن جعفر(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶علی آباد جنوبی-کوچه گودرزی- کوچه نصیری اللهیاری، علیرضا۱۸۳۸۸۷۹۸۹۴
۰۰۱-۰۱۶-۰۲۳-الفمسجد بقیه الله الاعظم(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶میدان شوش- خ فدائیان اسلام- روبروی بیمارستان مهدیه- ک شهید جعفریان  ۱۱۸۷۸۶۸۱۳۱
۰۰۱-۰۱۶-۰۲۶-الفمسجد پورجوادیناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خ خزانه بخارایی شمالی- روبروی ورزشگاه شهید معتمدی۰۲۱۵۵۰۵۲۰۷۰مرادی، مجید۱۱۸۶۹۱۴۱۱۹
۰۰۱-۰۱۶-۰۲۷-الفمسجد جامع خزانهناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه بخارائی- فلکه اول- خ مسجد فلاح، هادی۱۸۳۵۷۸۳۳۷۹
۰۰۱-۰۱۶-۰۲۸-الفمسجد جامع صاحب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶یاغچی آباد – خ شریعتی – روبرو مجتمع آموزشی شریعتی۰۲۱۵۵۹۰۵۵۹۷عباسی مزرعه شاهی,ماشاءالله۱۸۱۷۸۳۵۸۸۱
۰۰۱-۰۱۶-۰۲۹-الفمسجد جامع علی آباد شمالیناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶فلکه چهارم خزانه بخارائی- خ ابریشم – میدان ابریشم – خ شهید همدانی۰۲۱۵۵۹۰۱۲۲۶متولی الموتی,مهدی۱۸۳۳۹۶۷۱۸۸
۰۰۱-۰۱۶-۰۳۰-الفمسجد عباس بن علی (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶یاخچی آباد- شهرک وصال- خیابان یاس حاج علی,حمید۱۸۱۶۷۱۳۱۱۳
۰۰۱-۰۱۶-۰۳۱-الفمسجد امام جواد(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶باغ آذری- خ بهزاد پور- خ ثقفی گلچهره,حسین۱۱۸۶۹۱۸۴۱۳
۰۰۱-۰۱۶-۰۳۲-الفمسجد چهارده معصوم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶۲۰ متری جوادیه -ایستگاه یخچال – کوچه شهید اسدی روزی خواه، محمد حسین۱۳۶۵۷۱۹۸۸۷
۰۰۱-۰۱۶-۰۳۳-الفمسجد چهارده معصوم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶بزرگراه بعثت- پارک خزانه – ۱۰ متری فاطمی – ۴ راه اول- ۶ متری امیری متقدیمی، رسول۱۸۳۶۶۸۶۴۱۸
۰۰۱-۰۱۶-۰۳۴-الفمسجد چهارده معصوم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶میدان شوش- خ فدائیان اسلام- ک شهید طالبی طرق۰۲۱۵۵۳۱۵۷۹۸ ۱۱۸۷۸۸۶۸۶۱
۰۰۱-۰۱۶-۰۳۵-الفمسجد چهارده معصوم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶باغ آذری – خ شهید سمیعی- خ شهید اکبر سنگی سیدی، سید مسعود۱۱۸۷۶۸۵۵۷۱
۰۰۱-۰۱۶-۰۳۶-الفمسجد چیت سازیناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶اتوبان بعثت- چهار راه چیت سازی  ۱۸۳۳۶۴۴۵۶۹
۰۰۱-۰۱۶-۰۳۷-الفمسجد امام حسین(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶یاخچی آباد – م بنفشه-کوچه شهید جلال وشکینی۰۲۱۵۵۳۵۲۰۳۰معتمدی,یعقوب۱۸۱۹۹۳۷۱۱۶
۰۰۱-۰۱۶-۰۳۸-الفمسجد امام حسین (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه – خ فریدون نوری- بین خ  زمانی و دارابی نبش کوچه پیوسته موسوی اردبیلی، سید مرتضی 
۰۰۱-۰۱۶-۰۴۰-الفمسجد امام حسین(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه – فلکه چهارم – اول خیابان سید جمشید   
۰۰۱-۰۱۶-۰۴۲-الفمسجد امام حسین(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶نازی آباد – م چمن- خ برادران احدی   
۰۰۱-۰۱۶-۰۴۳-الفمسجد امام حسین(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه بخارایی- ک نیک پور- بین فلکه اول و دوم۰۲۱۵۵۰۵۲۵۰۵فخری، حسین۱۸۳۵۷۳۳۵۵۵
۰۰۱-۰۱۶-۰۴۴-الفمسجد امام حسن مجتبی(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶یاخچی آباد – خ ۱۲ متری بشارت- کوچه شهید خدابخش احسانی,حسن۱۸۱۸۸۸۳۴۸۶
۰۰۱-۰۱۶-۰۴۵-الفمسجد امام حسن مجتبی(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶نازی آباد- خیابان اکبر مشهدی – میدان پارس۰۲۱۵۵۰۷۲۲۲۱بایرامی خانشیر، محمد۱۸۱۹۹۸۹۱۵۴
۰۰۱-۰۱۶-۰۴۶-الفمسجد امام حسن مجتبی(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه – خ ۱۰ متری اول – کوچه شهید چهره برقی علوی، سید حسین۱۳۶۵۸۴۷۳۹۵
۰۰۱-۰۱۶-۰۴۷-الفمسجد امام حسن مجتبی (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶ میدان راه آهن- نرسیده به خیابان  شوش  – کوی کارکنان راه آهن۰۲۱۵۵۳۴۰۶۲۵صمیمی آذر,میرزاعلی اکبر۱۱۸۹۷۳۳۴۱۷
۰۰۱-۰۱۶-۰۴۸-الفمسجد امام حسن مجتبی(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه بخارائی- فلکه اول – خ ۱۵ متری شهید فراهانی۰۲۱۵۵۰۶۸۹۰۰حسین پور نصر آبادی، مهدی۱۸۳۴۶۱۷۳۱۴
۰۰۱-۰۱۶-۰۵۰-الفمسجد حسین بن علی (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه بخارایی- فلکه ی دوم- خیابان سلامت بخش- پلاک ۹۲۰۲۱۵۵۰۴۷۵۴۲معنوی,سید عبدالهادی۱۸۳۵۸۹۳۴۶۵
۰۰۱-۰۱۶-۰۵۱-الفمسجد امام حسین(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه بخارائی- فلکه دوم-۱۵ متری شهید سلامتبخش -۱۵ متری تقوی – کوچه عربسرخی۰۲۱۵۵۰۷۴۶۴۳الهی منش,علی۱۸۳۵۸۶۵۶۸۳
۰۰۱-۰۱۶-۰۵۲-الفمسجد حوریناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه – ۱۰ متری اول  ۱۳۶۵۹۴۳۵۴۴
۰۰۱-۰۱۶-۰۵۳-الفمسجد رسول(ص)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶نازی آباد- م مرکزی – بازار دوم دشتیانه,محمد باقر۱۸۱۹۹۴۳۸۱۴
۰۰۱-۰۱۶-۰۵۴-الفمسجد امام رضا(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶نازی آباد – خ پارک – م زهره- کوچه شهید کسب پرست عبداللهی اوزان سفلی، یوسف۱۸۱۵۹۱۵۸۷۱
۰۰۱-۰۱۶-۰۵۶-الفمسجد امام رضا (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خ شهید رجایی- میدان بهشت – خیابان ۱۸ متری تختی – فلکه دوم۰۲۱۵۵۵۰۵۳۲۲کاشی ویدوجی,مهدی۱۸۳۹۹۸۶۱۳۳
۰۰۱-۰۱۶-۰۵۷-الفمسجد حضرت زینب(س)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶نازی آباد – بازار دوم- خ شهید عراقی- خ وطن سابق طاهری,صمد۱۸۳۱۷۱۶۱۵۴
۰۰۱-۰۱۶-۰۶۰-الفمسجد ساداتناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه – ابتدای بیست متری موسوی، میراشرف۱۳۶۵۶۱۸۷۵۷
۰۰۱-۰۱۶-۰۶۳-الفمسجد سرابیهاناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه – ۱۰ متری اول- کوچه شهید محمدحسین نائینی۰۲۱۵۵۶۸۲۲۳۲ ۱۳۶۵۸۶۷۴۵۱
۰۰۱-۰۱۶-۰۶۶-الفمسجد سیدالشهداء(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه ۱۰ متری سوم- زیر پل نواب   
۰۰۱-۰۱۶-۰۶۷-الفمسجد سید الشهداء(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه – ۱۰ متری دوم-کوچه شهید رحمانی پرست پیران اصل نسب، جعفر۱۳۶۵۷۸۳۸۶۳
۰۰۱-۰۱۶-۰۶۸-الفمسجد سید الشهداء(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه- ده متری دوم- کوچه شهید منیری   
۰۰۱-۰۱۶-۰۶۹-الفمسجد سید الشهداء(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶نازی آباد – خ رجائی   
۰۰۱-۰۱۶-۰۷۰-الفمسجد سیدالشهداء(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶م شوش – خ فدائیان اسلام- کوچه ۳۹۰۲۱۵۵۳۲۲۴۳۰کریمی احمد آبادی,محمد۱۱۸۷۸۳۳۹۳۱
۰۰۱-۰۱۶-۰۷۱-الفمسجد سیدالشهداء(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶ خزانه بخارایی شمالی -باغ آذری- خ زارعی- کوچه شهید دیناروند۰۲۱۵۵۰۵۴۱۴۷اسماعیلی شاهزاده علی اکبری، خدابخش۱۱۸۷۶۵۴۱۳۱
۰۰۱-۰۱۶-۰۷۲-الفمسجد صاحب الزمان (عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه- ابتدای سکوی نظامی   
۰۰۱-۰۱۶-۰۷۳-الفمسجد صاحب الزمان (عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶یاغچی آباد- خ ۱۷ شهریور – کوچه شهید اصلانی صادقیان,محمد۱۸۱۹۸۳۵۱۷۵
۰۰۱-۰۱۶-۰۷۴-الفمسجد صاجب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶یاغچی اباد- خ ۱۲ متری بشارت- کوچه شهید نور دینی روشن قیاس,موسی 
۰۰۱-۰۱۶-۰۷۵-الفمسجد صاحب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه – خ نیروی هوایی – زیر پل نواب   
۰۰۱-۰۱۶-۰۷۶-الفمسجد صاحب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه بخارائی- خ شهید پرستوئی- کوچه شهید الله یاری خلیل نژاد,غلامرضا۱۸۳۳۶۵۴۸۳۹
۰۰۱-۰۱۶-۰۷۸-الفمسجد صاحب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه بخارائی-فلکه دوم تنهایی,اسمتعیل۱۸۳۴۷۳۶۴۷۳
۰۰۱-۰۱۶-۰۷۹-الفمسجد صاحب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶نازی آباد- خ شهید رجائی-پل پیچ – ۸ متری مسجد -میدان دردشت۰۲۱۵۵۰۹۰۴۷۴احمدی,عظیم۱۸۳۱۷۸۵۵۴۶
۰۰۱-۰۱۶-۰۸۰-الفمسجد صاحب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶باغ آذری – ۱۰ متری ثقفی   
۰۰۱-۰۱۶-۰۸۱-الفمسجد امام جعفر صادق(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶نازی آباد- خ شهید دولت آبادی- پشت پارک ۱۷ شهریور- انتهای خ ش مبارک ابادی حسین پور، مهدی 
۰۰۱-۰۱۶-۰۸۲-الفمسجد امام عصر(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶نازی آباد -خ برادران رحیمی – هزار دستگاه بطحائی، سیدمحمد۱۸۱۴۷۷۷۹۵۴
۰۰۱-۰۱۶-۰۸۳-الفمسجد علی اکبر(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶نازی اباد – خ شهید سامانی – چهار راه نیاکان   
۰۰۱-۰۱۶-۰۸۵-الفمسجد حضرت علی اصغر(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه -خ شهید همدانی – کوچه ناصر عرب محمودی، میر محمد۱۸۳۳۸۸۳۶۹۴
۰۰۱-۰۱۶-۰۸۶-الفمسجد علی بن موسی الرضا(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه بخارائی-فلکه بخارایی -خیابان هدایتی۰۲۱۵۵۱۸۴۵۳۳روحانی تبار، علی۱۸۳۴۹۵۸۶۴۱
۰۰۱-۰۱۶-۰۸۷-الفمسجد فاطمه الزهرا(س)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه بخارائی – فلکه اول -کوچه شهید سلطانی آقایی، عبدالرحمن۱۸۳۴۷۸۹۱۷۶
۰۰۱-۰۱۶-۰۸۸-الفمسجد فاطمیه (س)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶ جوادیه – خیابان ۲۰ متری -کوچه شهید نامدار حبیبی پور,حسین۱۳۶۵۷۱۴۴۸۳
۰۰۱-۰۱۶-۰۸۹-الفمسجد فاطمیه(س)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه بخارائی- فلکه سوم- نبش کوچه بادلو بختیاری، مجتبی۱۸۳۵۹۴۸۳۹۹
۰۰۱-۰۱۶-۰۹۰-الفمسجد فرازندهناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خیابان شوش-روبروی خیابان خیام -جنب مترو شوش یادگاری، رضا 
۰۰۱-۰۱۶-۰۹۱-الفمسجد فرد دانشناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه – ده متری اول-نبش بازارچه سلطان ابراهیمی، محمد۱۳۶۵۸۷۸۵۵۵
۰۰۱-۰۱۶-۰۹۲-الفمسجد قائم(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه – ۱۰ متری دوم- کوچه ۱۳۵- کوچه قربان اوغلی  ۱۳۶۵۷۹۶۹۱۹
۰۰۱-۰۱۶-۰۹۴-الفمسجد قمر بنی هاشم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶یاغچی آباد-خ تاجیک- نبش کوچه شهید حامدی۰۲۱۵۵۵۱۴۵۴۴گودرزی، مسلم۱۸۱۷۹۶۶۳۵۷
۰۰۱-۰۱۶-۰۹۵-الفمسجد  (قمربنی هاشم) (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶یاخچی آباد-خیابان گودرزی-کوچه صحرایی سوری ۱۸۱۹۸۷۴۴۵۷
۰۰۱-۰۱۶-۰۹۶-الفمسجد قمربنی هاشم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶م بهمن -جوادیه -ده متری اول – کوچه شهید عبدی رحمان پور,محمد 
۰۰۱-۰۱۶-۰۹۷-الفمسجد قمر بنی هاشم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه بخارائی – بین فلکه اول و دوم -خ شهید تقوی- نبش کوچه طبایی حسینی,سیدمحمد۱۸۳۵۸۶۶۴۶۳
۰۰۱-۰۱۶-۰۹۸-الفمسجد قمر بنی هاشم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶فلکه چهارم خزانه بخارائی- کوچه شهید محسن شمس   
۰۰۱-۰۱۶-۰۹۹-الفمسجد قدسناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶ بزرگراه بعثت -خ محمد بخارایی شمالی -جنب مجتمع قضایی بعث- ضلع شمالی ترمینال جنوب۰۲۱۵۵۰۶۶۶۳۳شیرازی، سید مهدی۱۱۸۸۷۱۹۴۶۵
۰۰۱-۰۱۶-۱۰۰-الفمسجد محمدیهناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶۲۰ متری جوادیه- ک شهید تقی زاده اصل- کوچه وفایی سالک ، صادق۱۳۶۵۸۶۴۸۸۱
۰۰۱-۰۱۶-۱۰۱-الفمسجد مسلم بن عقیل(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶نازی آباد- خ شهید اکبر مشهدی -میدان زرگر-خ بلالی گیوی (شهرزاد) گلشاهی، امیر عباس۱۸۱۴۶۱۶۶۵۹
۰۰۱-۰۱۶-۱۰۳-الفمسجد حاج قاسم همدانیناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه بخارایی شمالی- انتهای خ شهید عالی-کوچه شهید محمدی شریفی کندری,حسن۱۱۸۸۶۴۳۵۴۴
۰۰۱-۰۱۶-۱۰۴-الفمسجد نورآل محمد(ص)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه- خ بیست متری – کوچه شهید هوشیار۰۲۱۵۵۰۰۱۰۶۹یگانه، صادقعلی۱۳۶۵۸۳۶۹۳۳
۰۰۱-۰۱۶-۱۰۶-الفمسجد ولیعصر(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶ ۲۱متری بعثت (شهید مطهری) -شهرک بعثت_خ مسلم فراهانی محمدی نژاد، مهدی۱۸۳۶۸۵۹۴۱۱
۰۰۱-۰۱۶-۱۰۷-الفمسجد همتیهناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه_ده متری اول_ده متری قالیشویی  ۱۳۶۵۹۳۸۵۹۵
۰۰۱-۰۱۶-۱۰۸-الفمسجد امام رضا(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خ شهید رجایی_۴۰۰دستگاه_ایستگاه گمرکات (باربری مقدسی نیکو، عزیز۱۸۱۶۶۴۳۸۳۹
۰۰۱-۰۱۶-۱۰۹-الفمسجد صاحب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خ شهید رجایی_۱۰۰دستگاه_پشت سیلو -کوچه صداقت(نیلوفر) فلاح، رضا 
۰۰۱-۰۱۶-۱۱۰-الفمسجد ابا عبدالله الحسین (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خ رجایی – جنب میدان بهشت- اول ۴۰۰ دستگاه زحمت دوست هروی، یونس۱۸۱۶۶۸۸۱۳۱
۰۰۱-۰۱۶-۱۱۱-الفمسجد سید الشهدا(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶یاخچی آباد -خیابان دکتر شریعتی – کوچه پور عبدالله پهلوانی، توحید 
۰۰۱-۰۱۶-۱۱۲-الفمسجد امام حسن عسکری(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶نازی آباد_خ شهید رجایی_ ایستگاه پل پیچ -ک شهید مداح   
۰۰۱-۰۱۶-۱۱۳-الفمسجد حسین بن علی (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶علی آباد – ۲۰متری شهید فلاحتی- ۸متری شجاعی- ۱۰متری شهید اسدی روحانی مجد، محمد۱۸۳۸۸۹۶۱۷۵
۰۰۱-۰۱۶-۱۱۴-الفمسجد قمر بنی هاشم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶علی آباد جنوبی – بلوار دستواره -کوچه سرلک- پ ۱۷  ۱۸۳۸۸۹۶۴۵۴
۰۰۱-۰۱۶-۱۱۶-الفمسجد علی بن ابیطالب(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶علی اباد –  بلوار دستواره- ۸ متری سوم- کوچه شهید کاظمی۰۲۱۵۵۳۲۵۲۴۱بنی جمالی، سید محمود۱۸۳۸۸۹۵۳۸۳
۰۰۱-۰۱۶-۱۱۷-الفمسجد موسی بن جعفر(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه بخارایی_نرسیده به فلکه اول_ک مسجد موسوی منفرد,سیدجواد۱۸۳۵۶۴۴۷۹۵
۰۰۱-۰۱۶-۱۱۸-الفمسجد امام حسین (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶علی آباد جنوبی – بلوار دستواره – انتهای ۲۴ متری باستانی پور – کوچه حسینی  ۱۳۶۵۹۹۸۷۳۵
۰۰۱-۰۱۶-۱۲۰-الفمسجد انصار الحسین(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶ جوادیه-۱۰ متری دوم – کوچه طالقانی ملائی,حجت ا…۱۳۶۵۷۸۸۶۸۳
۰۰۱-۰۱۶-۱۲۱-الفمسجد سید الشهداء(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه بخارائی – کوچه شهید یوسفی الیاسی، حسن۱۸۳۵۸۵۴۵۸۴
۰۰۱-۰۱۶-۱۲۲-الفمسجد ولی الله اعظم (عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶تهران – خ شهید رجائی – نرسیده به تقاطع اتوبان آزادگان – روبروی ورزشگاه یادآوران۰۲۱۵۵۰۰۳۳۷۱ ۱۸۳۹۹۶۳۳۷۳
۰۰۱-۰۱۶-۱۲۳-الفحسینیه ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶یاخچی آباد_۲۰متری حمزه_ک اکبر اسدی   
۰۰۱-۰۱۶-۱۲۵-الفمسجد صاحب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶علی آباد- بلوار دستواره – بعد از ۲۴ متری- بین کوچه ملاولی و صاحب الزمان(ع) مرتضوی,سید جواد۱۸۳۷۹۷۶۸۱۳
۰۰۱-۰۱۶-۱۲۶-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خ فدائیان اسلام- پایین تر از پل بعثت- ک۴۴ سعیدپور، کاظم۱۸۳۶۷۷۳۸۸۴
۰۰۱-۰۱۶-۱۲۷-الفحسینیه حسنین(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه بخارایی_فلکه ۲_ک رضوانی یکتا   
۰۰۱-۰۱۶-۱۲۸-الفمسجد ثارالله(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶علی آباد جنوبی_ابتدای بلوار شهید دستواره_شهرک شهید بهشتی شیرازی,علیرضا۱۸۳۸۶۳۷۱۸۷
۰۰۱-۰۱۶-۱۲۹-الفمسجد علی اکبر(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶علی آباد_خیابان ابریشم_بلوار دستواره_خیابان شهید صالحی۰۲۱۵۵۳۲۶۸۰۵مرتضوی,محمدجواد۱۸۳۸۷۴۵۹۷۳
۰۰۱-۰۱۶-۱۳۱-الفمسجد الزهرا (س)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶ خ رجایی – ابتدای اتوبان ازادگان- روبروی مجموعه ورزشی یاد اوران- ک خلفی پلاک ۷۰۰۲۱۵۵۰۰۹۰۹۳خرم پور,فرهاد۱۸۳۹۹۵۳۸۶۱
۰۰۱-۰۱۶-۱۳۲-الفمسجد امام حسن عسکری (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خ خزانه بخارایی – خ تقوی – نبش کوچه مردانی- جنب اژانس۰۲۱۵۵۳۱۵۷۶۶عبادتی، نادر ۱۸۳۵۷۳۷۴۹۳
۰۰۱-۰۱۶-۱۳۳-الفمسجد امام حسین (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶علی آباد جنوبی- بلوار دستواره – انتهای ۲۴ متری باستانی پور- خ فلاحتی -کوچه حسینی   
۰۰۱-۰۱۶-۱۳۵-الفمسجد ابوذرناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶راه آهن- مجتمع کارخانجات۰۲۱۵۵۱۲۲۶۷۱ ۱۱۸۹۸۱۴۳۹۶
۰۰۱-۰۱۶-۱۳۶-الفمسجد امام سجاد (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶جوادیه – خیابان شهید نوری- کوچه شهید عشق افروز   
۰۰۱-۰۱۶-۱۳۷-الفمسجد امام عصر(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶ضلع غربی ترمینال جنوب- خ نجف آباد نظری، محمد تقی۱۱۸۸۹۵۴۴۴۳
۰۰۱-۰۱۶-۱۳۸-الفمسجد سید الشهداء (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶علی آباد جنوبی- بلوار دستواره- خ ابریشم (شهرک کاپولا) قیاسی,علیرضا 
۰۰۱-۰۱۶-۱۳۹-الفمسجد عذراناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خ شهیدرجایی – میدان بهشت – خ طباطبایی مختاری ورنوسفادارنی,رحیم 
۰۰۱-۰۱۶-۱۴۰-الفمسجد فاطمه الزهرا(س)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶علی آباد جنوبی- بلوار شهید دستوار ه – انتهای خیابان شهید باستانی پور محتشمی,جواد۱۸۳۸۸۳۷۶۵۳
۰۰۱-۰۱۶-۱۴۱-الفمسجد قمربنی هاشم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خ شهید دستواره – خیابان سر لک- پلاک ۸۰۲۱۵۵۰۵۰۶۹۴محسنی، امیر۱۸۶۶۱۵۵۹۴۷
۰۰۱-۰۱۶-۱۴۲-الفمسجد محبان العباس ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶یاخچی آباد – نبش چهارراه عباسی – کوچه بخشی   
۰۰۱-۰۱۶-۱۴۳-الفمسجد موسی بن جعفر(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶نازی آباد- خ رجایی- ایستگاه ورزشگاه   
۰۰۱-۰۱۶-۱۴۷-الفمسجد امام سجاد (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶یاخچی آباد – پایین تر از چهار راه عباسی- خ بشارت ۱۸۱۸۸۵۹۳۱۳
۰۰۱-۰۱۶-۱۶۰-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶خزانه بخارائی – بلوار ابریشم – شهرک شهید مطهری   
۰۰۱-۰۱۶-۱۶۲-الفحسینیه علی اصغر (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶۲۰ متری جوادیه – کوچه شهید آقایی   
۰۰۱-۰۱۶-۱۶۳-الفمسجد حرناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶میدان راه آهن   
۰۰۱-۰۱۹-۰۰۱-الفمسجد ابوالفضل(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خانی آباد – میثاق جنوبی  ۱۸۹۳۹۵۷۸۷۶
۰۰۱-۰۱۹-۰۰۲-الفمسجد ابوالفضل(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد- ۱۰ متری زنهاری- کوچه ۳۱ حججی، سید توفیق۱۸۹۴۱۳۹۵۹۸
۰۰۱-۰۱۹-۰۰۳-الفمسجد ابوالفضل(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹شهرک شریعتی – خیابان مهران – ایستگاه بربری – کوچه ۳۶۰۲۱۵۵۵۳۶۸۷۰کرامتی، رحیم۱۸۹۴۷۴۷۴۶۸
۰۰۱-۰۱۹-۰۰۴-الفمسجد باب الحوائج(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خانی آباد نو – خیابان مهران – کوچه شهید اردانی درویشانی,اسماعیل۱۸۱۶۷۱۳۱۱۳
۰۰۱-۰۱۹-۰۰۵-الفمسجد ابوالفضل(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹شهرک شریعتی – خ ماهان- خ گلشاد مولوی فرازیان، احمد۱۸۹۴۷۳۶۵۱۹
۰۰۱-۰۱۹-۰۰۶-الفمسجد ابوالفضل(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد- خ کاووسی – نبش کوچه ۷ جلال پور، سید داود۱۸۹۷۶۱۳۳۶۹
۰۰۱-۰۱۹-۰۰۷-الفمسجد ابوالفضل(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد- خیابان طالقانی – کوچه رها – منبع آب۰۲۱۵۵۸۳۰۰۹۴۱۸۹۵۷۵۶۶۳۳
۰۰۱-۰۱۹-۰۰۸-الفمسجد مهدی(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد- خیابان نور- کوچه ۴۰ صدری خراسانلو,علی۱۸۹۵۹۶۷۱۵۹
۰۰۱-۰۱۹-۰۰۹-الفمسجد ابوالفضل(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد- خ طالقانی – خ پاسارگاد – نبش کوچه جم  ۱۸۹۵۶۶۴۳۳۳
۰۰۱-۰۱۹-۰۱۰-الفمسجد ابوالفضل(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – خ نور- کوچه ۲۳ شکری,ابراهیم۱۸۹۵۷۸۸۸۳۶
۰۰۱-۰۱۹-۰۱۱-الفمسجد ابوالفضل(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد- خ انقلاب – خ گل آویز- کوچه۱ مرادی، ابوالفضل۱۸۹۴۶۱۵۸۱۵
۰۰۱-۰۱۹-۰۱۲-الفمسجد ابوالفضل(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خانی آباد نو- خ فاطمی – کوچه شهید محمد خانی محمودی,اسرافیل 
۰۰۱-۰۱۹-۰۱۳-الفمسجد اثنی عشرناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خ بهمنیار- جنب آموزش و پرورش منطقه ۱۹ خانپور,مومن علی۱۸۹۱۹۹۴۴۴۶
۰۰۱-۰۱۹-۰۱۴-الفمسجد امام زمان (عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خانی آباد نو- خ میثاق شمالی – نبش کوچه ۳۵ شاهمرادی,علی۱۸۹۳۷۳۳۱۴۳
۰۰۱-۰۱۹-۰۱۵-الفمسجد امام زمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد- خ لقمان – کوچه ۷ رضوانی پور,محمدرضا۱۸۱۶۷۱۳۱۱۳
۰۰۱-۰۱۹-۰۱۶-الفمسجد امام زمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد _ خ طالقانی _ک یاس _ک آذر حیدر لکی، امید۱۸۹۵۶۴۵۴۳۷
۰۰۱-۰۱۹-۰۱۷-الفمسجد امام زمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد- خ ایمان – نبش کوچه ۷ چوشی,سید احمد۱۸۷۹۷۶۱۷۶۷
۰۰۱-۰۱۹-۰۱۹-الفمسجد باب الحوائج(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد- خ انقلاب – روبروی مخابرات حسنی قرتکان، سیدعلی۱۸۹۴۱۷۴۹۶۷
۰۰۱-۰۱۹-۰۲۱-الفمسجد بنی هاشم (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد – شهرک شکوفه- خیابان سی متری مطهری۰۲۱۵۵۸۵۴۸۴۹میدانی نوش ابادی,جواد۱۸۱۶۷۱۳۱۱۳
۰۰۱-۰۱۹-۰۲۲-الفمسجد سیدالشهداء(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد- خ انقلاب – جنب خ مرزآبادی۰۲۱۵۵۸۵۱۰۴۵رضایی بهرام بیگ، فرامرز۱۸۲۵۶۶۸۴۴۴
۰۰۱-۰۱۹-۰۲۳-الفمسجد جامع ولی عصر(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خانی آباد نو- خ لطیفی- جنب کفش ملی۰۲۱۵۵۰۳۳۱۰۰موسوی نژاد,سید محمدرضا۱۸۹۱۶۸۴۶۹۱
۰۰۱-۰۱۹-۰۲۴-الفمسجد جامع چهارده معصوم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خانی آباد نو- شهرک شریعتی- ۲۴ متری ماهان افشار شفائی، مصطفی۱۸۹۴۸۸۴۷۹۵
۰۰۱-۰۱۹-۰۲۵-الفمسجد امام جعفر صادق(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – خ نور – کوچه ۵ هاشمی، سید محمود 
۰۰۱-۰۱۹-۰۲۶-الفمسجد چهارده معصوم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹سه راه شریعتی – خ مهران- کوچه شهید دلیری نقلی، قربان۱۸۹۴۷۶۸۹۱۵
۰۰۱-۰۱۹-۰۲۷-الفمسجد امام حسین(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خانی آباد نو- ۲۰ متری میعاد- خیابان آموزگار- نبش خیابان دانشگاه دانش اردبیلی,محمد۱۸۹۱۷۸۶۹۴۳
۰۰۱-۰۱۹-۰۲۸-الفمسجد امام حسین (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد – خ لقمان – آخر ایستگاه اتوبوس – روبروی کوچه ابن سینا۰۲۱۵۵۸۷۱۱۳۵هاشمیان، سید اشرف۱۸۹۵۹۸۵۸۹۶
۰۰۱-۰۱۹-۰۲۹-الفمسجد امام حسین (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد- خ نور- خ شهید رضایی- کوچه انصار زارع ایوقی، محمد۱۸۹۳۶۴۴۶۷۶
۰۰۱-۰۱۹-۰۳۰-الفمسجد امام حسن مجتبی(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد- خ رحمان – کوچه ۲۴۰۲۱۵۵۸۲۲۳۷۶ولی پور باشسیز,رضا۱۸۹۷۶۷۷۱۳۷
۰۰۱-۰۱۹-۰۳۱-الفمسجد رسول اکرم(ص)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خانی آباد نو – خ میثاق – ۲۰ متری میعاد – کوچه ۱۳۰۲۱۵۵۰۰۴۴۳۷میر حبیب اللهی، سید محمدرضا۱۸۹۳۷۶۶۷۸۶
۰۰۱-۰۱۹-۰۳۲-الفمسجد رسول اکرم(ص)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد-خ شهید احسانی-کوچه ۱۳ سلامی قلعه جوقی، محرم 
۰۰۱-۰۱۹-۰۳۳-الفمسجد امام رضا(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد- خ احد- نبش کوچه ۳۴۰۲۱۵۵۸۸۲۵۲۶واحدی,حسین۱۸۹۴۹۷۳۵۴۹
۰۰۱-۰۱۹-۰۳۴-الفمسجد امام رضا(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – خ نور – کوچه ۲۰ محمدپور,قاسم 
۰۰۱-۰۱۹-۰۳۵-الفمسجد امام رضا (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – شهرک شهید بخارایی یوسفی، ایوب۱۸۹۶۱۶۶۹۱۱
۰۰۱-۰۱۹-۰۳۶-الفمسجد رقیه(س)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – شهرک احمدیه – خ شهید مطهری – کوچه آیت نصیری,علی۱۸۹۵۱۱۶۸۱۱
۰۰۱-۰۱۹-۰۳۷-الفمسجد الزهرا(س)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خانی آباد نو – خ میعاد جنوبی – ۱۲متری بهار شمس,محمد علی۱۸۹۱۷۵۷۷۱۴
۰۰۱-۰۱۹-۰۳۸-الفمسجد سید الشهداء (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خانی آباد – شهرک بوستان – نبش کوچه ۱۱۰۲۱۵۵۵۳۷۲۶۷افشار، محمد جعفر 
۰۰۱-۰۱۹-۰۳۹-الفمسجد سید الشهداء (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – خ طالقانی – کوچه شهید کلوچه ای دهقانی,اسماعیل۱۸۱۶۷۱۳۱۱۳
۰۰۱-۰۱۹-۰۴۰-الفمسجد سید الشهداء (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – شهرک ابوذر شریفی,رضا۱۸۹۵۱۸۶۵۱۴
۰۰۱-۰۱۹-۰۴۴-الفمسجد صاحب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹سه راه شریعتی- ۲۴ متری ماهان – روبروی پارک شریعتی  ۱۸۹۴۷۷۶۱۴۹
۰۰۱-۰۱۹-۰۴۶-الفمسجد علی بن ابیطالب(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد- ۱۲ متری شهید داوود احسانی – نبش کوچه ۳ محقق اصل,وحید۱۸۹۴۹۵۵۷۵۴
۰۰۱-۰۱۹-۰۴۷-الفمسجد علی بن ابیطالب(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد- داخل قلعه   
۰۰۱-۰۱۹-۰۴۸-الفمسجد علی اکبر(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد – خ بدر – کوچه ۲۹ شرقی جوادی نسب,رسول 
۰۰۱-۰۱۹-۰۴۹-الفمسجد فاطمیناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خانی آباد نو- خ شهید لطیفی – خیابان محرمی زمزم,میثم۱۸۹۳۶۴۶۳۷۹
۰۰۱-۰۱۹-۰۵۲-الفمسجد قائم(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – خ طالقانی – ۱۲ متری طالقانی   
۰۰۱-۰۱۹-۰۵۳-الفمسجد قمر بنی هاشم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – خ شهید طالقانی – کوچه شهید نصیری جو همت زاده قوزلو، رضا۱۴۵۹۶۱۳۸۱۹
۰۰۱-۰۱۹-۰۵۴-الفمسجد قمر بنی هاشم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – خ طالقانی – کوچه آفتاب سلطانی، روح الله۱۸۹۵۱۵۵۸۱۷
۰۰۱-۰۱۹-۰۵۵-الفمسجد موسی بن جعفر (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – خ طالقانی – انتهای کوچه شب بو میرغفاری,میر حجت۱۸۹۵۶۱۶۱۳۶
۰۰۱-۰۱۹-۰۵۸-الفمسجد ولیعصر(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹سه راه شریعتی – خیابان صمدی – کوچه شهید میرزایی مرادی، محسن۱۸۹۴۸۱۸۹۸۹
۰۰۱-۰۱۹-۰۵۹-الفمسجد ولیعصر(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد- خ میرزایی – کوچه اسلامی- کوچه گلریز شعبانی,ابوالفضل۱۸۹۵۱۶۸۳۵۵
۰۰۱-۰۱۹-۰۶۰-الفمسجد موسی بن جعفر(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹دولتخواه – اسماعیل آباد – خ پاییزان – کوچه شهید سلیمانی هاشمی,سیدجلال۱۸۹۶۶۱۶۹۵۱
۰۰۱-۰۱۹-۰۶۲-الفمسجد مقدسناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹دولتخواه – محله بالا – خ شهید شکری – کوچه ۵ فرزدق، اصغر۱۸۹۶۶۷۸۷۴۱
۰۰۱-۰۱۹-۰۶۳-الفمسجد صاحب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹دولتخواه – خیابان شریفی – کوچه ۳۷ صفریان,رحمان۱۸۹۵۷۶۷۴۴۶
۰۰۱-۰۱۹-۰۷۰-الفمسجد ابوالفضل(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹بزرگراه آزادگان – روستای مرتضی گرد۰۲۱۵۵۱۹۲۵۸۸درویش، مهدی۱۸۹۸۶۶۶۴۳۶
۰۰۱-۰۱۹-۰۷۱-الفمسجد ابوالفضل(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد- خ میرزائی-کوی انقلاب – کوچه شفق انور,نادر۱۸۹۵۱۸۶۵۴۹
۰۰۱-۰۱۹-۰۷۲-الفمسجد ابوالفضل(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹دولت خواه- خ شهید شکری-محله بالا – کوچه چهارم اصغری گیوه چی,مهدی۱۸۹۶۶۶۵۳۱۶
۰۰۱-۰۱۹-۰۷۳-الفمسجد ابوالفضل(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – خ طالقانی – کوچه داداش پور  ۱۸۹۵۷۱۵۱۵۷
۰۰۱-۰۱۹-۰۷۷-الفمسجد اباعبدالله الحسین (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹اتوبان قم – بعد از عوارضی – روستای شکر آباد کاظمی، سید حسن۳۳۱۶۱۵۴۱۹۳
۰۰۱-۰۱۹-۰۷۸-الفمسجد باب الحوائج(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خانی آبادنو-شهرک شریعتی-خ ماهان – کوچه ۱۲ خوش نوش رودبرده,حسین۱۸۹۴۷۸۴۵۷۳
۰۰۱-۰۱۹-۰۸۰-الفمسجد چهارده معصوم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹روستای صالح آباد – خ شهید یوسف کلهر۰۲۱۵۵۵۴۱۰۱۱سید حیدرعلی,سید مهدی۱۸۸۵۷۱۴۸۵۱
۰۰۱-۰۱۹-۰۸۱-الفمسجد امام حسن مجتبی(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹روستای کریم آباد  ۱۸۸۵۷۴۳۳۱۱
۰۰۱-۰۱۹-۰۸۲-الفمسجد امام حسن مجتبی(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹اتوبان قم – بعد از عوارضی – روستای مرجان آباد براری,علی۳۳۱۶۱۶۹۳۷۵
۰۰۱-۰۱۹-۰۸۳-الفمسجد امام حسن مجتبی(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹دولتخواه-خ شهید شریفی- محله پائین  ۱۸۹۶۸۸۵۱۴۸
۰۰۱-۰۱۹-۰۸۴-الفمسجد امام حسین(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹اتوبان قم- روستای کاشانک  ۳۳۱۸۱۵۱۶۷۳
۰۰۱-۰۱۹-۰۸۵-الفمسجد امام حسین (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – خ کوه بریان-خ خزان داوری عهد,احمد۱۸۹۵۹۴۵۹۹۵
۰۰۱-۰۱۹-۰۸۷-الفمسجد حضرت زهرا (س)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خانی آباد نو – ۱۲ متری بهار جنوبی- ک ۵- پ۳۰   
۰۰۱-۰۱۹-۰۹۰-الفمسجد سید الشهداء (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خ بهمنیار – روبروی بیمارستان مفرح- کوچه ۲۰ ترکمن، بهادر۱۸۹۱۹۴۷۱۶۷
۰۰۱-۰۱۹-۰۹۵-الفمسجد صاحب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹اتوبان بهشت زهرا _قلعه نو حاج موسی_خ حسینیه۰۲۱۵۵۵۲۶۴۶۲عبدی,حجت۱۸۸۵۹۳۵۵۹۶
۰۰۱-۰۱۹-۰۹۶-الفمسجد صاحب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹اتوبان بهشت زهرا- شهرک رسالت خردکیش,هوشیار۱۸۸۵۶۱۸۱۳۹
۰۰۱-۰۱۹-۰۹۷-الفمسجد صاحب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد- خ نور-کوچه ۳۱ اسد نژاد، محمد حسین۱۸۹۵۸۶۶۵۴۱
۰۰۱-۰۱۹-۰۹۸-الفمسجد علی بن ابیطالب(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹اتوبان قم – روستای جهان آباد بالا   
۰۰۱-۰۱۹-۰۹۹-الفمسجد علی بن موسی الرضا(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹دولتخواه-خ شهید شکری-محله پائین مهینی بخشایش,حسین۱۸۹۶۸۳۳۳۳۱
۰۰۱-۰۱۹-۱۰۰-الفمسجد مسلم بن عقیل(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خانی آباد نو-خ مهران-۱۰ متری شهید میرزائی  ۱۸۹۴۷۶۸۶۷۵
۰۰۱-۰۱۹-۱۰۵-الفمسجد قمر بنی هاشم (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خ زمزم- روبروی کوچه رفییعیان – جنب توربافی   
۰۰۱-۰۱۹-۱۰۶-الفمسجد قمربنی هاشم(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹دولتخواه- خ شهید شریعتی-محله پائین-کوچه بهلولی موسوی سیف الدین,عیسی۱۸۹۶۸۸۵۳۸۶
۰۰۱-۰۱۹-۱۱۱-الفمسجد ولیعصر(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹اتوبان بهشت زهرا (س) – پایین تر از صالح آباد – دهکده توحید۰۲۱۵۵۵۲۸۶۰۰بازار خاک، مجتبی۱۸۸۵۸۶۸۹۳۱
۰۰۱-۰۱۹-۱۱۳-الفمسجد صاحب الزمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹اتوبان قم – بعد از عوارضی – روستای جعفر آباد جنگل مرادی,مهدی۳۳۱۹۱۱۷۴۵۵
۰۰۱-۰۱۹-۱۱۵-الفمسجد سید الشهداء (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد -خ انقلاب- خ بختیاری مرادی,ابوالفضل۱۸۹۴۹۶۵۵۵۵
۰۰۱-۰۱۹-۱۱۶-الفمسجد ابوالفضل(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹جاده ساوه – روستای خلازیر آقائی دوست,سید معصوم۱۸۹۸۶۱۵۸۱۵
۰۰۱-۰۱۹-۱۱۷-الفمسجد علی اصغر(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خانی آبادنو- سه راه شریعتی- خ مهران-کوچه شهید محمد خانی   
۰۰۱-۰۱۹-۱۱۸-الفمسجد ابوالفضل(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹دولتخواه- شهرک شریفی-کوچه۲۳- محله پائین  ۱۸۹۶۸۳۵۷۹۱
۰۰۱-۰۱۹-۱۱۹-الفمسجد سید الشهدا (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد – شهرک سید احمدخمینی-۱۰ متری حسینی وجدانی، علیرضا۱۸۱۶۷۱۳۱۱۳
۰۰۱-۰۱۹-۱۲۵-الفمسجد امام زمان(عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خ بهمنیار-شهرک ولیعصر(عج)  ۱۸۹۱۹۳۶۱۶۸
۰۰۱-۰۱۹-۱۲۷-الفمسجد باب الحوائج(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹ندارد   
۰۰۱-۰۱۹-۱۲۸-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹اتوبان تهران قم – روستای پلایین۰۲۱۵۵۱۹۲۴۰۰  
۰۰۱-۰۱۹-۱۲۹-الفمسجد امام حسن مجتبی(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد – ضلع شمالی مرکز خرید و فروش خودرو   
۰۰۱-۰۱۹-۱۳۰-الفمسجد امام حسن مجتبی(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹اتوبان بهشت زهرا (س)- روستای جعفر آباد باقراف  ۱۸۱۶۷۱۳۱۱۳
۰۰۱-۰۱۹-۱۳۱-الفمسجد باب الحوائج (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد-۱۹ متری بدر-کوچه ۳۳ غربی ولی یاری سوئی,نوری۱۸۹۴۱۱۶۹۶۷
۰۰۱-۰۱۹-۱۴۰-الفمسجد باب الحوائج(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – خ نور – کوچه شانزدهم  ۱۸۹۵۸۳۴۷۵۷
۰۰۱-۰۱۹-۱۴۲-الفمسجد سید الشهداء (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد – میدان میوه و تره بار مرادی,حمیدرضا۱۸۹۷۷۳۴۹۷۱
۰۰۱-۰۱۹-۱۴۳-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خ بهمنیار- نبش دانش یک  ۱۸۹۱۸۳۸۵۵۴
۰۰۱-۰۱۹-۱۴۴-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹اتوبان بهشت زهرا – روستای قلعه نو حاج موسی  ۱۸۸۵۹۳۴۸۸۹
۰۰۱-۰۱۹-۱۴۵-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹سه راه شریعتی – خ لطیفی – کوچه منور دور باش   
۰۰۱-۰۱۹-۱۴۶-الفمسجد ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹یاخچی آباد – روبروی ورزشگاه قیانوری – خ سعدی   
۰۰۱-۰۱۹-۱۴۷-الفمسجد امام حسن مجتبی (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد-خ سهیل – خلازیر – خ مینو – خ میرزایی نوری فضلی پور، مهدی۱۸۹۵۱۷۵۵۳۸
۰۰۱-۰۱۹-۱۴۸-الفمسجد امام زمان (عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – خیابان نور- کوچه ۲۱ قیطرانی,ولی۱۸۹۵۸۴۵۳۹۱
۰۰۱-۰۱۹-۱۴۹-الفمسجد باب الحوائج(ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – شهرک احمدیه – شهرک شهید رجائی بهرامی,محمد ظاهر 
۰۰۱-۰۱۹-۱۵۰-الفمسجد رسول اکرم (ص)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – شهرک ابوذر – بلوار شهید ورامینی – بعد از تقاطع میرزائی   
۰۰۱-۰۱۹-۱۵۱-الفمسجد سید الشهداء (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خیابان بهمنیار – شهرک فرهنگیان اکبری,عبدالرضا۱۸۹۱۸۴۶۸۹۸
۰۰۱-۰۱۹-۱۵۲-الفمسجد صاحب الزمان (عج)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹اتوبان خلیج فارس – بعد از عوارضی – روستای قیصر آباد موسوی وادقانی، سید مرتضی 
۰۰۱-۰۱۹-۱۵۳-الفمسجد علی اکبر (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – شهرک سید احمد خمینی   
۰۰۱-۰۱۹-۱۵۴-الفمسجد علی بن ابیطالب (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹اتوبان قم – بعد از عوارضی – روستای جهان آباد پائین   
۰۰۱-۰۱۹-۱۵۵-الفمسجد فاطمیه (س)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹نعمت آباد – خ طالقانی – کوه بریان   
۰۰۱-۰۱۹-۱۵۶-الفمسجد قمر بنی هاشم (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد- خ شکوفه – خ احسان – کوچه ۲۱   
۰۰۱-۰۱۹-۱۵۸-الفمسجد کوثرناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹خانی آباد نو- انتهای خ میثاق- داخل بوستان شقایق   
۰۰۱-۰۱۹-۱۵۹-الفمسجد نبی اکرم (ص)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹عبدل آباد- بلوار شکوفه – بلوار شهید ورامینی   
۰۰۱-۰۱۹-۱۶۰-الفحسینیه  حضرت ابوالفضل (ع)ناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۹روبروی بوستان ولایت کوی سازمانی هوا نیروز بهشتی پور، حسن 
۰۰۱-۰۱۶-۱۶۴-الفمسجد امام حسن مجتبی علیه السلامناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶بزرگراه بعثت – خیابان ۲۱ متری شهید مطهری- خیابان شهید قاسم زنگنه میرزاده نوقابی، حامد رضا 
۰۰۱-۰۱۶-۱۶۵-الفمسجد یاسناحیه شهید نواب صفویتهرانتهران ۱۶بزرگراه بعثت پارک بعثت   

 

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا