منوی دسته بندی
فروشگاه

احکام میت

احکام میت احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت ‏‏مساله ۵۴۲ـ‏‏ غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان دوازده امامی بر هر مکلفی‏‎ ‎‏واجب است، و اگر بعضی انجام…