منوی دسته بندی
فروشگاه
خدمات ترحیم در مساجد

خدمات مجالس ترحیم در مساجد

خدمات مجالس ترحیم در مساجد پک میوه ، چای نسکافه ، حلوا و خرما ، آب میوه ، مداح ، مداحی با نی و دف یکی از ارکان مهم مربوط…

مراحل اجرای مراسم ختم و یادبود توسط مداح

مجالس ختم یکی از محافلی که به مناسبت درگذشت عزیزان از دست رفته ، برگزار می گردد مجالس ختم است، معمولا این محافل به عنوان سوم ، هفتم ، چهلم…