منوی دسته بندی
فروشگاه

اشعار اعلامیه ترحیم در سوگ پدر

اشعار اعلامیه ترحیم در سوگ پدر صفا از خانه و روح از بدن رفت پدر مهربانم از میان رفت  غم هجران او را با که گویم که چون پروانه‌ای از…

اشعار مجالس ختم و سوگواری(پندیات) ۳

پــنــدیــات ۳ با خدا خواهی شوی نزدیک از خود دور باش قهر کن با تیرگی آنگه رفیق نور باش هر کجا رو آوری طور است موسایی بجو بی خبر موسی…

شعر اعلامیه ترحیم و سنگ قبر

آن  گنج نهان در دل خا نه پدرم   بود  هم تاج سرم بود همی بال وپرم بود هر جا که زمن نا م و نشانی طلبید ند آوازه نامش سند…