منوی دسته بندی
فروشگاه
مساجد تهران

اطلاعات مساجد شاخص تهران

معرفی مساجد شاخص تهران جهت برگزاری مجلس ترحیم و رزرو مسجد   لیست مساجد تهران بر روی نقشه بعد از مراسم خاکسپاری یکی از برنامه های مهم که بازماندگان متوفی…

خدمات ترحیم در مساجد

خدمات مجالس ترحیم در مساجد

خدمات مجالس ترحیم در مساجد پک میوه ، چای نسکافه ، حلوا و خرما ، آب میوه ، مداح ، مداحی با نی و دف یکی از ارکان مهم مربوط…