منوی دسته بندی
فروشگاه
گواهی فوت

صدور گواهی فوت

آنچه باید درباره صدور گواهی فوت دانست هنگامی که انسان در حالت احتضار است و شخص زنده بحساب می آید اولین علائم مرگ در انسان سرد شدن بدن میباشد هنگامی…